CLOSER

Framtidens gods-och logistiklösningar sett ur fastighetsägares perspektiv

Closer är en nationell samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet. Closer samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner, myndigheter till samverkan och projekt. Resultaten från Closers arbete är nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle. Ur Closer har bland annat utvecklingsprojekt som DenCity, CIVIC och Sesam genererats.

Vi på FOG deltar i Closer och har i uppdrag av Älvstranden att lyfta in stads- och fastighetsutvecklares perspektiv på Closers agenda. Vi är aktiva i samverkansträffar och workshops.

Vi driver även ett delprojekt inom Closer som heter HVIS – Hållbart Värdeskapande I Stadsutveckling. HVIS kartlägger de platsbundna affärer som uppstår i staden när smartare logistik och mobilitet som förbättrar gatumiljön införs. HVIS genomförs tillsammans med Handelshögskolan och Lindholmen Science Park och många intressenter och partners har aktiverats i arbetet.

FÖR VEM:  Älvstranden Utveckling AB

NÄR:  2015 – 2018

VAR: Nationellt nätverk

SAMARBETSPARTNERS: Lindholmen Science Park mfl, se www.closer.lindholmen.se

KONTAKT: Staffan Bolminger