GUIDEN

Byggherredriven innovation

En guide till förbättrad innovationsförmåga

Den här guiden är ingen handbok och det finns inget recept i den, däremot finns det ett antal ingredienser som behövs för att förbättra organisationers innovativa förmåga så de kan driva ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete. Guiden bygger på 20 års erfarenhet av innovativ fastighetsutveckling och forskning om byggprocesser, förändringsarbete och innovation. 

I inledningen av guiden argumenterar vi för behovet av mer innovation i byggandet och försöker ge en grundläggande förståelse både för innovationsprocesser i allmänhet och för vad som krävs för att driva innovation i byggsektorn. Sedan ger vi er läsare våra bästa tips för att nå en förbättrad innovationsförmåga.

Vi hoppas ni tycker att guiden är givande och att ni hittar er egen väg framåt för att åstadkomma den förändring ni önskar!

Trevlig läsning önskar Staffan Bolminger, Anna Kadefors, Kamilla Kohn Rådberg och Erica Svantesson