Samverkansprocess för Hållbara Livsstilar

Så kan kommunen hjälpa invånare att göra klimatsmarta val

Under 2016 drev Stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad en intern process som mynnade ut i ett gemensamt metodunderlag för kommunens arbete med att möjliggöra hållbara livsstilar. Vi på FOG hjälpte till i arbetet som kunskapsstöd och med processledning. Tillsammans med våra samarbetspartners sammanställde vi kunskapsläget kring hållbara livsstilar och gjort djupintervjuer med göteborgsfamiljer om vad som hindrar och möjliggör för dem att leva hållbart. Vi utformade och ledde också workshops för projektets arbetsgrupp.

 

FÖR VEM: Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen, Göteborgs Stad

NÄR: 2016

VAR: Göteborg

SAMARBETSPARTNERS: Enviroplanning och Lots Design

KONTAKT: Erica Svantesson