Living Lab för en åldrande befolkning

Framtidens hem för äldre

Vi lever längre och andelen äldre ökar i Sverige. FOG hjälper Ikano Bostad att i samverkan med bland annat Karolinska Institutet och Linneuniversitet undersöka förutsättningar för att bygga ett nytt vårdboende och bostäder anpassade för en åldrande befolkning i Stockholm. Ambitionen är attvårdboendet ska fungerasom ett verklighetslab och forsknings- och utbildningsmiljö. En viktig del i uppdraget har varit att hjälpa de medverkande aktörerna att ta in kunskap från omvärlden och formulera en gemensam vision och centrala utmaningar man vill adressera tillsammans. Studiebesök och lärseminarier har varit en del i kunskapsresan.

I projektet har vi identifierat tre utmaningar för fortsatt konceptutveckling: ”Från institution till hem”, ”Bästa arbetsplatsen” och ”Ta tillvara den digitala teknikens möjligheter”. Centralt är också att hitta nya sätt att integrera framtidens vårdboenden i städer så att de som bor där kan fortsätta att vara en del av lokalsamhället även när det naturliga åldrandet och sjukdomar begränsar exempelvis rörlighet, kognitiva förmågor och minnet. 

FÖR VEM: Ikano

NÄR: 2017 – 2019

VAR: Stockholm

SAMARBETSPARTNERS: Karolinska Institutet och Linneuniversitetet

KONTAKT: Jessica Algehed