URBAN LOGISTIK

Nya logistiklösningar möjliggör barnperspektiv och levande bottenvåningar

I Masthuggskajen ska gatumiljön utformas med särskilt fokus på barns rörelsemönster och en levande gatumiljö med mycket verksamhet i bottenvåningarna. För området finns en avsiktsförklaring om sk. Grön transportplan mellan Göteborg stad och byggande aktörer. Dessa mål ställer höga krav på att utformning av infrastruktur, trafiklösningar, fordon, fastigheter och policys samspelar.

FOG:s roll är att stötta införandet av smartare logistiklösningar i Masthuggskajen genom att bidra med kunskap och erfarenhet från andra städer, forskning och resultat från utvecklingsprojekt. Genom dialog, samordning och kreativitet stöttar vi samverkansprocessen mellan trafikkontoret och fastighetsägarna och utvecklingen av nya lösningar som ska implementeras successivt under projektets utbyggnadstid.

FÖR VEM: Göteborgs stad

NÄR: 2019-2020

VAR: Göteborg

KONTAKT: Staffan Bolminger