Norra Kymlinge

Dynamisk testbädd för hållbart entreprenörskap

Norra Kymlinge är ett obebyggt område i direkt anslutning till Järvakilen och Igelbäckens naturreservat i Stockholm. I området finns en oöppnad tunnelbanestation för blå linjen och det är bara 15 minuter till centrala Stockholm. 

I stark konkurrens med flera internationella team blev Team Link där FOG ingick ett av tre utvalda team i detta prestigefyllda stadsutvecklingsprojekt. Teamens uppgift var att under en intensiv periodutarbeta en målbild för Norra Kymlinge som kan ligga till grund för områdets fortsatta utveckling. Den stora utmaningen är att hitta sätt att tillvarata och förstärka de naturvärden som finns i området samtidigt som man skall tillföra tillräcklig täthet för att det skall vara motiverat att öppna tunnelbanestationen. Teamens uppgift var även att visa på möjligheterna för Vasakronan att bygga den mest hållbara stadsdelen för världen. En stadsdel som är en del av ekosystemet och som ger mer än den tar. 

FOG bidrog i Team Link med kreativitet inom hållbar stadsutveckling samt innovations- och affärsutvecklingskompetens. Vi föreslog bland annat hur Norra Kymlinge skulle kunna bli Vasakronans dynamiska testbädd för hållbar affärsutveckling med hållbart entreprenörskap som bärande idé i området. Det skulle komplettera och binda samman de omkringliggande stadsdelarnas karaktär. 

FÖR VEM: Vasakronan

NÄR: 2017

VAR: Stockholm

SAMARBETSPARTNERS: Link Arkitektur, Arup och Multikonsult

KONTAKT: Staffan Bolminger