Verktyg för Hållbara Beslut

Att integrera hållbarhet i stora och små beslut

Under ungefär ett års tid hjälpte vi Chalmersfastigheter med att integrera hållbarhet i deras beslutsprocesser. Vi bidrog bland annat med processledning, nulägesbeskrivning, omvärldsbevakning och expertis om hållbar utveckling i fastighetssektorn. Arbetet resulterade i ett beslutsverktyg som gör det enkelt att integrera mål om hållbar utveckling i alla beslut som fattas – såväl stora investeringsbeslut som små och mer vardagliga beslut i fastighetsdriften. Chalmersfastigheter är ett lokalt bolag som bygger och förvaltar en betydande del av Chalmers lokaler och har i uppdrag att aktivt bidra till en hållbar utveckling och campusmiljöer i världsklass.

FÖR VEM: Chalmersfastigheter

NÄR: 2016 – 2017

VAR: Göteborg

KONTAKT: Staffan Bolminger