UTVECKLINGSPROJEKT

Byggherredriven innovation

Byggherrar är viktiga motorer för innovation och förändring inom samhällsbyggnadssektorn. Det finns många ledningssystem för innovation, men dessa bygger ej på erfarenheter från projektorienterade organisationer och behöver därför anpassas till byggherrars specifika situation och behov. I detta utvecklingsprojektet utvecklar FOG en modell och guideline för innovationsledning i byggherreföretag. Projektet drivs i samverkan med tre aktörer med olika uppdrag: Akademiska hus (universitetsmiljöer), Riksbyggen (bostadsrätter) och Vasakronan (kommersiella lokaler). Forskare från Chalmers och KTH medverkar som kunskapsstöd och projektet bygger på aktuell forskning inom området. Syftet är att stödja byggherrar som innovationsaktörer och att öka hela samhällsbyggnadsbranschens innovationskapacitet. Projektet finansieras av medverkande parter och Vinnova. Fler byggherrar kommer att bjudas in att medverka i projektet efter hand. Arbetar du för en byggherreorganisation och vill medverka? Hör av dig!

FÖR VEM: Akademiska hus, Riksbyggen, Vasakronan, Vinnova

NÄR: 2019-2021

VAR: Göteborg

KONTAKT: Staffan Bolminger