A WORKNING LAB

Vi hjälper Akademiska Hus att utveckla en innovationsarena och mötesplats med lyskraft

2017 tog Akademiska Hus de första spadtagen på A Working Lab som är en ny innovationsarena och kontorshus på Campus Johanneberg. A Working Lab är Akademiska Hus mest intelligenta hus någonsin med ett eget innovationsprogram. Under byggfasen har ett 20-tal olika innovationsprojekt startats och planen är att huset ska fungera som ett labb och dynamisk testbädd även efter hyresgästerna flyttat in under hösten 2019. Innovationsprojekten handlar om allt från smarta energilösningar och nya sätt att bygga i trä, till former för framtidens utomhuskontor och lärmiljöer.

Vi på FOG har hjälpt Akademiska Hus att bygga upp strukturen för hur de arbetar med innovation, både inom bolaget i stort och på A Working Lab. Vi har under åren 2015-2016 stöttat ledningen i framtagandet av Akademiska Hus första innovationsstrategi och därefter fram till 2018 bistått dem i processen att bygga upp en innovationsorganisation och samverkansmodell för A Working Lab. Vi hjälpte också Akademiska Hus att identifiera och starta de olika innovationsprojekten inom A Working Lab. Dessa bygger på nära samverkan mellan Akademiska hus, deras kunder, leverantörer, entreprenörer, underkonsulter och olika typer av forskningsorganisationer, som universitet och institut. Våra nätverk inom akademin, institut och samhällsbyggnadsbranschen har varit en viktig förutsättning för innovationsprojektens framgång.

Eftersom innovationsarbetet inom A Working Lab sågs som ett sätt för hela organisationen att testa den nya innovationsstrategin hjälpte vi även Akademiska Hus att koppla innovationsforskare från teknikens ekonomi och organisation på Chalmers att följa projektet. På så sätt har processen kartlagts och analyserats och både vi och Akademiska hus getts möjlighet att ytterligare fördjupa våra kunskaper om innovationsprocesser i projektorienterade byggherreorganisationer.

FÖR VEM: Akademiska Hus AB

NÄR: 2015 – 2019

VAR: Campus Johanneberg, Göteborg

FOKUS: Processledning

KONTAKT: Staffan Bolminger