Hållbarhetsmål och strategier Forsåker

Projektplan för samverkan

Forsåker är ett område som kommer växa fram i Mölndal de kommande åren. Den gamla industrikärnan får nytt liv och bostäder, verksamheter och uteområden kommer fylla området. Forsåker kommer ge rum för ca 6000 boende och 4000 arbetsplatser vilket adderar nästan 10 % till Mölndals invånare.

För utvecklingen har ett konsortium bildats med sex byggaktörer som leds av det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB. För att få en bra grund i arbetet, som kommer pågå under lång tid, och identifiera frågor som är viktiga att samverka kring har FOG utvecklat en projektplan tillsammans med konsortiet. Projektplanen består av hållbarhetsmål, strategier för att uppnå målen och strategier för process, uppföljning och samverkan. Målen och strategierna har tagits fram i en workshopserie och intervjuer med konsortiets aktörer, representanter från stadens förvaltningar och experter på olika områden. Så har en projektplan kunnat ta form som är förankrad och som utgör en viktig del i arbetet framåt.

FÖR VEM: MölnDala Fastighets AB

NÄR: 2019-2020

VAR: Mölndal

FOKUS: Processledning

KONTAKT: Erica Svantesson