ERBJUDANDE

Kunskapspartner och kreativ utvecklingskraft

Vi utvecklar våra kunders förmåga att arbeta med innovation

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med innovationsledning och samverkan och bidrar med metoder och verktyg som utvecklar våra kunders förmåga att arbeta strukturerat med innovation och hållbar stadsutveckling.

Vi är aktivt involverade i stadsutvecklingsprocesser

Vi hjälper våra kunder att driva komplexa innovations- och samverkansprocesser och är långsiktigt involverade i flera stora fastighets- och stadsutvecklingsprojekt.

INNOVATIONSLEDNING

Hos oss får ni stöd i hela innovationsprocessen. Från att hitta visioner, mål och fokus till att utveckla idéer, genomföra testprojekt, dokumentera lärdomar och skala upp bra lösningar.

Hållbarhets- och innovationsstrategier

Vi erbjuder rådgivning och leder processer för organisationer i samhällsbyggnadssektorn som vill forma innovationsstrategier och integrera hållbar utveckling på ett strukturerat sätt i sin verksamhet.

Kunskapsstöd

Vi har koll på det senaste inom hållbar stadsutveckling och innovationsledning. Vi bistår i form av omvärldsanalyser, kunskapssammanställningar och utvärderingar.

Partnerskap och samverkan

Innovation sker bäst i samverkan och bygger på att man har tillgång till rätt kompetens och partners. Vi har stora nätverk och erfarenhet av många olika modeller för innovation i samverkan.