ERBJUDANDE

Kunskapspartner och kreativ utvecklingskraft

Vi är en kunskapspartner och kreativ utvecklingskraft som leder processer, stärker samverkan och ökar innovationsförmågan – för hållbara städer och framtidssäkrade verksamheter.

brewhouse_1

En kunskapshöjande och förankrande process

Vi är experter, strateger och processledare med breda nätverk och lång erfarenhet av att arbeta i komplexa utvecklingsprocesser. För att skapa förändring och säkerställa varaktighet hos kunderna varvar vi utveckling, kunskapshöjning och förankring genom processen. Vi är lyhörda för behov samtidigt som vi gärna utmanar för att vässa processen ytterligare. Genom vårt nära samarbete med akademi, institut och plattformar kan vi stötta med kunskap, analyser och fördjupade perspektiv.

Vi erbjuder kvalificerad processledning och hållbarhetskompetens med stor erfarenhet av samverkan och strategiutveckling i både privata och offentliga organisationer.

PROCESSLEDNING

Lyckade processer kräver stort engagemang. Vi leder grupper i att hitta visioner, mål och fokus, utveckla idéer, genomföra satsningar, dokumentera lärdomar och skala upp bra lösningar.

ANALYS & LÄRANDE

Lärande är grunden för utveckling. Vi bistår i form av omvärldsanalyser, utvärderingar, kunskapssammanställningar och ledning av lärandeprocesser.

STRATEGI

Omställning måste ske inifrån. Vi hjälper organisationer som vill forma strategier och integrera hållbar utveckling, innovation och digitalisering på ett strukturerat sätt i sin verksamhet.

SAMVERKAN & PARTNERSKAP

Förändringsarbete sker bäst i samverkan och bygger på att man har tillgång till rätt kompetens och partners. Vi har stora nätverk och erfarenhet av många olika modeller för innovation i samverkan.