Byggherredriven innovation

Utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadssektorn

Byggherrar och fastighetsutvecklare har en central roll i att öka innovationsförmågan inom sektorn eftersom de formar incitamenten för andra aktörer att investera i kunskapsutveckling och innovation. 

Bygg- och fastighetssektorn står inför ökande hållbarhetskrav, bl.a. från Agenda 2030 där klimatutmaningen och jämlikhet är särskilt framträdande, i kombination med leveranskrav på stora volymer av nybyggnation och renovering till rimliga prisnivåer. Detta har ökat medvetenheten om vikten av god innovationsförmåga men då utmaningarna är många och stora ökar kraven på att identifiera och prioritera de specifika utmaningar som man själv står inför. Att skapa riktning och incitament i innovationsarbetet är viktiga frågor.

En strukturell utmaning för framgångsrikt innovationsarbete är även sektorns projektorientering. Projekten styrs ofta i tid av yttre faktorer och kompetensen som finns i projekt är till största delen extern. Innovationsarbete i sektorn är starkt förknippad med förmågan att samverka för att lösa komplexa utmaningar. Projektorienteringen försvårar det nödvändiga och långsiktiga lärandet som behövs för att svara upp mot framtidens utmaningar. Projekt har däremot en fördel, det blir fokus på projektets resultat. Det har genomförts många lyckade pilotprojekt i sektorn, men att lyckas med att driva innovation i projektform handlar inte om att lyckas med enstaka piloter utan att lyckas lära och replikera goda erfarenheter till alla sina projekt.

FOG har tagit initiativ till detta Vinnova-stödda utvecklingsprojektet. Vi utvecklar en guideline och ett innovationsprogram med metoder och arbetssätt inriktat på att öka byggherre- och fastighetsföretags innovativa förmåga. Projektet drivs i samverkan med tre aktörer med olika uppdrag: Akademiska hus (universitetsmiljöer), Riksbyggen (bostadsrätter) och Vasakronan (kommersiella lokaler). Forskare från Chalmers och KTH medverkar som kunskapsstöd och projektet bygger på aktuell forskning inom området.

Fler byggherrar kommer att bjudas in att medverka i projektet efter hand. Arbetar du för en organisation och vill medverka? Hör av dig!

 

 

FÖR VEM: Akademiska hus, Riksbyggen, Vasakronan, Vinnova

NÄR: 2019-2021

VAR: Göteborg

FOKUS: Analys & Lärande 

KONTAKT: Staffan Bolminger