Byggherrelyftet

Digitaliseringsradar för byggherrar

Byggherrar är en nyckelspelare i samhällsbyggnadssektorn genom sin roll som finansiär, kravställare och uppförare av byggnader. Byggherrelyftet startades utifrån bakgrunden att byggherrar behöver få djupare förståelse för digitaliseringens användningsområden och öka sin förmåga att nyttja digitaliseringens möjligheter. FOG fick uppdraget att leda processen.

Målet var att genom digitalisering möjliggöra för effekter som minskad tidsåtgång, byggkostnader och miljöpåverkan och från ett storskaligt perspektiv göra att hela sektorn kan utvecklas. Projektet genomfördes i samverkan med personer från 29 olika organisationer, från hela samhällsbyggnadssektorn. Under arbetets gång har flexibilitet och öppenhet format projektets innehåll och fokus. Detta resulterade i det webbaserade verktyget, Digitaliseringsradar för Byggherrar som är anpassningsbart efter organisationens specifika behov. Verktyget utgör ett bra underlag då det ger byggherrar möjlighet att kartlägga sin nuvarande situation, sina styrkor och svagheter och därmed få hjälp i att prioritera. 

https://smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/byggherrelyftet/

Byggherrelyftets resultat kommer att tas vidare av en bredd av branschföreningar i samhällsbyggnadssektorn.

FÖR VEM: FORMAS & Smart Built Environment

NÄR: 2021-2023

VAR: Göteborg

FOKUS: Processledning

KONTAKT: Saskia Tegnell