Lärplan Göteborg 400 år

Hur kan lärdomar från jubileumsprocessen tas tillvara i Göteborgs fortsatta utveckling?

Vi hjälper Göteborg & Co med att beskriva nytta, värde och bestående avtryck från jubileumsprocessen som kan inspirera i andra sammanhang som handlar om att driva utveckling i samverkan. Vilka är de bestående värdena och hur kan lärdomar tas tillvara i Göteborgs fortsatta utveckling efter år 2023?

Jubileumsprocessen har pågått i över tolv år och har engagerat en stor bredd av Göteborgs Stads verksamheter men också aktörer inom näringsliv, civilsamhälle och akademin. Processen vilar på insamlade idéer från göteborgarna och den öppna dialogen som pågått hela vägen fram. Satsningar av både fysisk, kulturell och social karaktär har genomförts och firanden genomfördes formellt 2021och med folkfest i Frihamnen 2023. Processen har under mer än tio års tid byggt upp arbetssätt, metoder och modeller för samverkan. Vi på FOG har fått frågan om att identifiera erfarenheter som kan komma till nytta i andra sammanhang och stötta i uppföljningen och lärandet av satsningen genom att forma en Lärplan.

Processmodell
År 2019–2021 genomförde vi en första del som handlade om att kartlägga processen och hitta ett enkelt sätt att beskriva den. Den fasen finns sammanfattad i vår rapport Jubileumsprocessen Modeller och analys av processens syfte, metoder, värden och framtidspotential.

FÖR VEM: Göteborg & Co

NÄR: 2019-2023

VAR: Göteborg

FOKUS: Analys & Lärande

KONTAKT: Erica Svantesson