Processmodell Göteborg 2021

Hur kan jubileumsprocessen leva vidare efter Göteborgs 400-årsfirande?

Vi hjälper Göteborg och Company att hitta ett sätt att beskriva de möjligheter och utmaningar som jubileumsprocessen inneburit. Vad har varit bra och vad skulle kunna leva vidare efter staden 400-årsfirande 2021?

Jubileumsprocessen förbereder firandet av Göteborgs 400-årsjubielum. Processen har samlat idéer från Göteborgarna om hur de skulle vilja att staden utvecklas och hur de vill fira att staden fyller 400 år. Processen har kommit att bli en samlande kraft och bidragit till en kreativ dialog om Göteborgs utveckling. Frågan är nu om det finns delar i processen som skulle kunna fylla en funktion även efter firandet och hur en sådan fortsättning skulle kunna se ut. För att olika aktörer ska kunna föra ett bra samtal om jubileumsprocessens fortsättning har vi på FOG fått i uppdrag att kartlägga processen och hitta ett enkelt sätt att beskriva den.

FÖR VEM: Göteborg och Company

NÄR: 2019-2020

VAR: Göteborg

KONTAKT: Jessica Algehed