Uppdrag

Med fokus på samverkan och innovation

Vi hjälper våra kunder att ligga i framkant och strävar efter att lära något nytt i varje uppdrag. Hör gärna av er om ni vill veta mer om våra pågående eller tidigare projekt.

Vi arbetar med ledande aktörer

Akademiska Hus

Alingsåshem

Alingsås Kommun

Chalmers 

Demokrati och Medborgarservice, Göteborgs Stad

Elof Hansson Fastigheter

Energimyndigheten

Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad

Fastighetsägarna Stockholm

Folkets Hus Göteborg

FORMAS

Framtiden Byggutveckling

GOT EVENT

Göteborg&Co

Ikano

Ivar Kjellberg Fastighets AB

Kommunforskning i Västsverige

Konsortiet Kvillebäcken

KTH

Lansa Fastigheter

Länsstyrelsen Västmanland

Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

MölnDala Fastighets AB

NCC Property Development

Nederländska Ambassaden i Stockholm & Köpenhamn

Regeringskansliet

Region Halland

Riksbyggen

Stadsbyggnadskontoret, Göteborg Stad

Stadsledningskontoret, Göteborg Stad

Stena Fastigheter

Svenska FN-förbundet

Svenska Hus

Sweden Green Building Council

Varbergs kommun

Vasakronan

Vinnova

Visit Halland

Älvstranden Utveckling