Friends of Gothenburg

Vi utvecklar hållbara städer

VISION

Vi har ett fokus på samverkan och innovation. Vi hjälper våra kunder att ligga i framkant och strävar efter att lära oss något nytt i varje uppdrag.

Kunskap, kreativitet och omtanke

AKADEMISKA HUS

"Det är värdefullt att arbeta med FOG - deras medverkan har berikat vårt projekt med nya infallsvinklar och breddat vårt kontaktnät”