Friends of Gothenburg Innovation

Vi utvecklar hållbara städer

AKADEMISKA HUS

"Det är värdefullt att arbeta med FOG - deras medverkan har berikat vårt projekt med nya infallsvinklar och breddat vårt kontaktnät”

Pågående projekt

På uppdrag av MAsthuggskonsorsiet

Citylab Masthuggskajen

En ny stadsdel växer fram på Masthuggskajen i Göteborg. Vi på FOG hjälper konsortiet som utvecklar området att driva en gemensam process för hållbar stadsutveckling. Arbetet är ett pilotprojekt inom SGBCs nya standard Citylab.

Pågående projekt

På uppdrag av Älvstranden Utveckling AB

DENCITY

Hur ser framtidens lösningar för citylogistik och personmobilitet ut? FOG utvecklar tillsammans med ett brett konsortium nya system för samlastning av gods som bidrar till bättre livsmiljöer och attraktiva städer.

Kunskap, kreativitet och omtanke

Stäng meny