Friends of Gothenburg

Kraft att lyckas med omställningen

Städer och verksamheter behöver ställa om. Samtidigt är det svårt att förändra invanda mönster och tankesätt. Vi kan hållbarhet, har bred erfarenhet av förändringsarbete och bidrar med kunskap och kreativ energi.

vision

Vi skapar mod och förmåga hos många att nå längre.

värdegrund

Kunskap, kreativitet och omtanke

FOG finns för att påskynda utvecklingen mot ett samhälle där alla människor kan leva gott inom planetens gränser. Vi är ett kreativt team med rötter i Göteborg. Vårt mål är utveckla organisationer, platser och nya modeller, strukturer och policy som driver på en hållbar samhällsomställning. Med kunskap, kreativitet och omtanke som värdegrund ihop med vår erfarenhet och förmåga att leda förändring hjälper vi våra kunder att ställa om.

bicycle2.jpg

ett av våra uppdrag

brewhouse_3

Byggherrelyftet

FOG fick i uppdrag av FORMAS att leda ett strategiskt projekt inom SMART BUILT ENVIRONMENT med syfte att öka byggherrars kunskap om och förmåga att nyttja digitalisering. Under projektet samlade vi personer från 29 olika organisationer för att tillsammans öka byggherrars digitala mognad och således möjliggöra för effekter som minskad tidsåtgång, byggkostnader och miljöpåverkan från byggnation. 

citat

”FOG har varit ett ovärderligt stöd på vår utvecklingsresa orädda och kreativa, alltid med blick för Göteborgs bästa!”

– Stadsledningskontoret, Göteborgs stad

Vill du veta mer?

Ring oss, eller ännu bättre, kom förbi för en kopp av vårt berömda kaffe!