KONTAKT

Kom gärna förbi!

Vårt kontor finns i Pustervikshuset vid Järntorget. Vi har gott kaffe och en bra miljö att mötas i. Kom gärna förbi om du vill diskutera en idé eller bara behöver lite innovationsterapi.

Erica Svantesson

Erica är en skicklig ledare av komplexa samverkansprocesser och har med sitt inspirerande och tydliga ledarskap hjälpt många aktörer att höja sina hållbarhetsambitioner och att ta dem till genomförande. Erica arbetar både i ledande roller i stora stadsutvecklingsprocesser och i roller som analytiker och expert i uppdrag som handlar om att följa och utvärdera processer för ökat lärande och kapacitetsbyggande i organisationer. Utöver konsultrollen är Erica VD på FOG med ansvar för bolaget.

erica@foginnovation.se
Tel: + 46 (0) 706 95 95 64

Staffan Bolminger

Staffan är en eldsjäl och kreativ utvecklingskraft inom hållbar samhällsutveckling. Staffan var redan 1998 masterutbildad inom hållbart byggande och miljövetenskap. Staffan har sedan dess drivit företag, arbetat i byggherrerollen, varit strateg i många stora stadsutvecklingsprojekt samt skapat och deltagit i många nationella FoI-projekt – hela tiden med målet att driva på en hållbar stads- och fastighetsutveckling. Staffan har en bred och lång erfarenhet och är rotad i praktiken samtidigt som han har en förmåga att se lösningar och synergier i ett stort systemperspektiv. Att förstå praktiken, kunna hantverket i innovationsarbete och samtidigt hålla fokus på en hög ambition är en förmåga Staffan har vilket resulterat i att han genom åren skapat och drivit många framåtsträvande, ibland omvälvande, och samtidigt lönsamma innovationsprojekt och samverkansprocesser åt en bredd av organisationer, både offentliga och privata.

staffan@foginnovation.se
Tel: + 46 (0) 705 43 21 93

Martine Roshauw

Martine är en processledare med fingertoppskänsla för individers och aktörers olika drivkrafter och behov i omställningsarbetet. Hennes kreativitet i kombination med goda analytiska förmåga och positiva energi bidrar till att skapa engagemang och drivkraft som krävs för organisationer att ta steg i strategiska omställningsarbeten. En bakgrund i design och kommunikation gör att användarvänlighet och kundperspektiv får stort fokus i alla hennes uppdrag. Med bred erfarenhet inom hållbart företagande, ledarskap och verksamhetsutveckling kombinerar Martine hållbarhetsperspektiv med affärsnytta.

Martine är en van föredragshållare, framförallt inom miljöpsykologi och beteendeförändring. Innan hon kom till FOG arbetade hon med ledning av tillväxtföretag, innovation och utveckling av nya affärsmodeller.

martine@foginnovation.se
Tel: +46 (0) 730 49 99 73

Dan Engström

Dan är en erfaren verksamhetsutvecklare med bakgrund från entreprenadverksamhet, projektering, systemutveckling samt forskning och utveckling. Han arbetar som strategisk rådgivare för digital och hållbar omställning inom tjänste- och affärsutveckling och som ledande i forsknings- och utvecklingsprojekt inom industriella metoder. Han är docent i arkitektur och har en adjungerad professor vid Linköpings universitet, campus Norrköping, i Bygglogistik med inriktning på digitalt byggande. Dan är en uppskattad föreläsare om omvärldsförändringar.

dan@foginnovation.se
Tel: + 46 (0) 738 40 21 30

Foto: Tomas Bergman

Silje Fridvall

Silje är en skicklig grafisk formgivare med ett starkt grepp på visuell kommunikation. Hon har en bakgrund inom konstnärlig formgivning och en masterexamen inom tjänstedesign. I projekten tillför hon djup förståelse och erfarenhet av att visualisera och kontextualisera komplexa problem som ett viktigt verktyg för förändringsarbete. Silje har också rollen som kommunikatör på FOG. 

silje@foginnovation.se
Tel: +46 (0) 735 04 58 99