Innovationsutbyte för hållbart byggande

Marknadsstudie om hållbart byggande i Norden och Nederländerna

Byggnadssektorn står inför stora utmaningar och förändringar de kommande åren där fortsatt urbanisering och stora stadsbyggnadsprojekt löper parallellt med allt mer fokus på hållbar byggnation och tightare budget. Innovation – både för produkter, processer och tekniker – kommer vara en viktigt för att framtidssäkra sektorn. Olika länder har arbetat fram olika styrkor inom hållbar byggnation och internationell samverkan kan vara intressant istället för att lösa alla problem nationellt. I denna marknadsstudie tar vi tillsammans med Nederländska Ambassaderna i Danmark och Sverige ett första steg mot mer utbyte. Vi genomför en marknadsstudie där vi tittar på trender och utmaningar inom hållbar byggnation i de båda länderna och möjligheterna för samarbete, export och/eller kunskapsutbyte med företag i Nederländerna. Vad ser du för utmaningar för hållbart byggande i Sverige och Danmark de kommande åren? Hör av dig!

FÖR VEM: Nederländska Ambassaderna i Danmark och Sverige

NÄR: 2020

VAR: Sverige, Danmark och Nederländerna

FOKUS: Analys & Lärande

KONTAKT: Saskia Tegnell