Kunskapsresa VARBERG

Kunskapsresa för ökad innovationskapacitet och samverkan

I Varberg pågår en kraftig urban utveckling som uttrycks både genom fysisk omvandling i staden och i utvecklingen av Varbergs identitet på väg mot visionen om att vara västkustens kreativa mittpunkt. Vår roll är att vara strategiskt processtöd och tillföra kunskap om samverkan och innovation. Målet är att öka kommunens innovationsförmåga som ett verktyg för en hållbar utveckling av Varberg.

Uppdraget innebär att vi arbetar med olika delar av kommunen och stöttar i specifika projekt och processer: Vi leder en kunskapsplattform för utveckling av innovationsförmåga och organisatoriskt lärande i kommunen, vi stöttar med innovationsledning i Västerport och deltar i samverkansprocessen för Stadskärnan.

Tidigare insatser för Varberg
FOG har deltagit som hållbarhetsexpert i juryn för markanvisningstävlingen för stadsutvecklingsprojektet Västerport etapp 1 (2019).
FOG stöttar Västerport med erfarenhet av långsiktiga exploateringsprojekt och komplexa samverkansprocesser samt Citylab.

FÖR VEM: Varbergs kommun, Näringslivs- och destinationskontoret 

NÄR: 2019-2020

VAR: Varberg

FOKUS: Analys & Lärande

KONTAKT: Erica Svantesson