STADSUTVECKLING LILLA BOMMEN

Från fastighetsutvecklare till stadsutvecklare

Lilla Bommen, mitt i regionens absoluta kärna mellan centralstationen och Göta Älv, ska utvecklas från utpräglat kontorsområde till levande och variationsrik innerstadsmiljö. Här ska staden byggas över älven. Lilla Bommen är fullt av möjligheter och kvaliteter samtidigt som det dras med ett antal utmaningar till följd av en allt för ensidig funktionalitet.

Vasakronan är en av de stora fastighetsägarna i området och drivande aktör bakom utvecklingen. FOG hjälper Vasakronan med att ta fram en vision för områdets långsiktiga utveckling. Det betyder att vi leder process som fångar många intressenters tankar, visioner och strategier. Dessa kompletteras med platsens förutsättningar, historia och pågående megatrender i världen som påverkar Göteborgs utveckling.

Vasakronan har ett stort bestånd i Lilla Bommen idag som genom utvecklingen kommer utökas med ytterligare ca 180 000 kvadratmeter, under de kommande femton åren – en femtioprocentig ökning av Vasakronans befintliga bestånd i Göteborg. Redan nu byggs Platinan och fler projekt följer allteftersom Hisingsbron färdigställs. Satsningen innebär en utveckling även för Vasakronan som organisation i att gå från att fokusera på att utveckla hållbara fastigheter till att utveckla hållbara stadsmiljöer och ta ett större ansvar för områdets helhet och långsiktiga hållbarhet i alla tre dimensioner. 

FÖR VEM: Vasakronan

NÄR: 2018

VAR: Göteborg

FOKUS: Strategi

KONTAKT: Staffan Bolminger