OM OSS

Kunskap, kreativitet och omtanke

FOG är ett kreativt team med rötter i Göteborg. Vi är experter, strateger och processledare med breda nätverk och lång erfarenhet av att arbeta i komplexa omställningsprocesser. Vi drivs av att använda samverkan och innovation som verktyg för hållbar utveckling. På så sätt bidrar vi till långsiktig lönsamhet hos våra kunder och till samhällen som är livskraftiga, resurseffektiva och rättvisa.

KUNSKAP

Fakta och beprövad kunskap är viktigt för oss. Vi tar alltid avstamp i aktuella erfarenheter och den senaste forskningen och strävar efter att våra kunder såväl som vi själva ska lära oss något nytt i varje uppdrag.

KREATIVITET

Förändring är ett naturligt tillstånd och nödvändighet för hållbar utveckling. Därför utmanar vi rådande normer, tänker nytt och kopplar ihop olika perspektiv för att hitta innovativa sätt att lösa hållbarhetsutmaningar.

OMTANKE

Att vara generös och öppen är vägen till framgång. Vi värnar om våra kunder och samarbetspartners möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling och har människors och miljöns bästa som ledstjärna.

På FOG är vi,