KONTAKT

Kom gärna förbi!

Vårt kontor finns i Pustervikshuset vid Järntorget. Vi har gott kaffe och en bra miljö att mötas i. Kom gärna förbi om du vill diskutera en idé eller bara behöver lite innovationsterapi.

Erica Svantesson

Erica har en gedigen kompetens om stadsutvecklingsprocessen med erfarenhet från idéstadie till genomförande. Erica är en skicklig ledare av komplexa samverkansprocesser och har fått många fastighetsutvecklingsprojekt i Göteborg att höja sina ambitioner och utveckla sin innovativa förmåga. Erica kommer senast från Älvstranden Utveckling AB där hon arbetade med att integrera hållbarhetsfrågor i affärsprocesserna.

erica@foginnovation.se
Tel: + 46 (0) 706 95 95 64

Staffan Bolminger

Staffan har varit en eldsjäl och utvecklingskraft inom hållbar stads- och fastighetsutveckling i 20 år, bland annat som utvecklings- och hållbarhetsschef på Älvstranden Utveckling AB. Med fokus på att lösa samhällsutmaningar och förmåga att se nya affärsmöjligheter och synergieffekter har Staffan genom åren samlat många olika intressenter i komplexa innovationsprojekt.

staffan@foginnovation.se
Tel: + 46 (0) 705 43 21 93

Jessica Algehed

Jessica har lång erfarenhet av att leda och organisera för innovation och forskar även om innovationsledning och samhällsförändring i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Jessica är idérik och har varit med och format många stora och små utvecklingsprojekt och satsningar. Tidigare anställningar omfattar bland annat Chalmers, Västra Götalandsregionen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Mistra Urban Futures.

jessica@foginnovation.se
Tel: +46 (0) 708 65 65 29

Saskia Tegnell

Saskia har erfarenhet som förändringsledare och drivande kraft för hållbar utveckling. Saskia är en kreativ problemlösare som gillar att utmana status quo för att skapa framtidssäkra lösningar. De senaste åren har Saskia varit på Squarewise i Nederländerna där hon jobbat i framkanten av omställningen till ett hållbart samhälle med fokus på cirkulärt byggande och hållbara energisystem.

saskia@foginnovation.se
Tel: +46 (0) 738 40 21 30

Karin Petrusson

Karin brinner för tjänstedesign och visualisering som verktyg för att skapa förståelse och designa möjliga lösningar på samhällsproblem. Karin arbetar deltid på FOG och studerar samtidigt på masterutbildningen i design på Konstfack i Stockholm. Hon har under sin utbildning fokuserat på hur andra yrkesgrupper än designers kan arbeta strukturerat med kreativa processer och med designmetodik som hjälpmedel. Karin har också gjort FOGs grafiska profil och designat hemsidan. 

karin@foginnovation.se
Tel: + 46 (0) 704 54 86 87