Varberg Västerport

Varbergs identitet som kreativ mittpunkt

I Varberg pågår en kraftig urban utveckling som uttrycks både i den fysiska omvandlingen och i Varbergs identitet som kreativ mittpunkt. FOG stödjer Varberg på flera sätt i denna process. Dels har vi deltagit som hållbarhetsexpert i juryn för markanvisningstävlingen för första etappen i Västerport. Vi bidrar med vår erfarenhet av långsiktiga exploateringsprojekt och komplexa samverkansprocesser för att bygga hållbar stad tillsammans. Vi är också processtöd och kunskapspartner till koncernledningen i arbetet med att fördjupa Varbergs vision i målbilder.

Projekt Västerport kallas det område som står i centrum för omvandlingen. När industrihamnen, bangården och stationsområdet flyttas från nuvarande lägen blir stora ytor mark tillgängliga för stadsutveckling. Här planeras för 2500 bostäder, hotell, service i bottenvåningarna, strandpromenad och grönytor.

FÖR VEM: Varbergs kommun

NÄR: 2019

VAR: Varberg

KONTAKT: Erica Svantesson