sharing city

Fastighetsutveckling med delningsekonomi som verktyg

I Vasakronans vision för Lilla Bommen finns ett flertal målbilder för områdets långsiktigt hållbara utveckling. En av dem är att Lilla Bommen skall präglas av en stor mångfald av verksamheter och människor i både de befintliga och de nybyggda miljöerna. En annan målbild är att nyttja resurser långt mer effektivt än idag, både ur miljömässigt perspektiv och i syfte att skapa privat-, företags- och samhällsekonomisk nytta.

FOG:s uppdrag är att identifiera möjligheter att använda delningsekonomi som verktyg för att nå visionen för Lilla Bommen samt för att utveckla Vasakronans erbjudande och arbetssätt. En möjlighet kan vara att dela lokaler i både tid och rum. Sådana lösningar kan även skapa möjligheter för nyföretagande och ge positiva effekter på diversitet och densitet. Arbetet ska resultera i en strategi för delningsekonomi för Lilla Bommen.

Delningsekonomi handlar exempelvis om hur ytor, fordon och prylar kan delas genom att de tillgängliggörs och kopplas ihop via tjänster och digitala strukturer. Leverantörerna bakom lösningarna kan vara både ideella och kommersiella organisationer.  

FÖR VEM: Vasakronan

NÄR: 2019-2020

VAR: Göteborg

KONTAKT: Staffan Bolminger