DenCity

Ökade urbana värden i täta stadsdelar med nya logistik- och mobilitetslösningar

DenCity tar ett helhetsperspektiv på hållbar logistik och mobilitet i framtidens täta städer. De frågor som DenCity arbetar med är högaktuella för alla städer och områden som förtätas men inte önskar förtätningens baksidor med trängsel, buller, emissioner och osäkra trafikmiljöer. Projektet tar ett systemperspektiv och integrerar ny teknik och tjänster i helhetskoncept för mobilitet och logistik på såväl land som vatten. Att utveckla nya affärsmodeller och policy är en viktig del i det arbetet.

Vi på FOG har varit med och utvecklat DenCity och medverkar idag på uppdrag av Älvstranden Utveckling AB i projektledningen. Vårt fokus har varit samlastad citylogistik, både konceptutveckling av samlastningsstationer men framförallt affärsmodeller för att förvalta samlastningssystemet. Vi har också undersökt hur nya tjänster och affärer möjliggörs av smartare logistiksystem. 

DenCity har avslutat fas 2 inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation med en internationellt uppmärksammad konferens den 19 juni 2018. DenCity fas 3 inleds under december 2018 och pågår till och med 2020. Fokus för nästa fas är att genomföra och sprida framtagna lösningar. Samtidigt kommer flera av koncepten som utvecklats inom Dencity att kräva fortsatt utveckling då nya utmaningar förmodligen uppstår när de skalas upp under verkliga förhållanden.

För mer information om projektet och dess resultat se: www.dencity.se

FÖR VEM: Älvstranden Utveckling AB

NÄR: 2015 – 2020

VAR: Älvstaden 

FOKUS: Samverkan & Partnerskap

SAMARBETSPARTNERS: Lindholmen Science Park mfl

KONTAKT: Staffan Bolminger