Forskningsprojekt: Innovation för hållbara städer

En analys av Göteborgs urbana innovationssystem

Komplexiteten i städers sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar kräver att allt fler aktörer driver innovation i samverkan. Vi undersöker därför tillsammans med Chalmers och Göteborgs Universitet på uppdrag av Vinnova hur det urbana innovationssystemet inom transport- och mobilitetsområdet fungerar i Göteborg. Syftet är att med fordonsindustrin som fallstudie öka kunskapen om de samband och principer som utmärker innovationsarbetet i en stad. Centralt i studien är att förstå olika aktörers roller och ansvar och vad det finns för strukturer som underlättar samverkan och omställning.

Studien kommer att presenteras i form av rapporter och vetenskapliga artiklar. Arbetet är tänkt att ligga till grund för Vinnovas arbete med kommande forskningsproposition. Men resultatet kommer att vara användbart för alla som vill förstå hur urbana innovationssystem fungerar och styrs.

 

FÖR VEM: Vinnova

När: 2019-2020

VAR: Göteborg

FOKUS: Analys & Lärande

SAMARBETSPARTNERS:  Handelshögskolan och Chalmers

KONTAKT: Jessica Algehed