Följeforskning: Göteborgs linbana

Strukturerad process för reflektion och lärande

Göteborgs Stad och Västtrafik planerar för en linbana över älven – den första i sitt slag i Sverige. Vi på FOG leder projektets följeforskning som syftar till reflektion och lärande. Linbana är ett nytt trafikslag i svensk kollektivtrafik och utmaningarna med att planera och bygga den är flera, exempelvis: flernivåstyrning och samverkan mellan olika parter, ovana vid linbaneteknik, behov av nya affärsmodeller och finansiella upplägg och omfattande dialogprocesser med Göteborgssamhället, både inom detaljplanearbetet och i andra sammanhang. Följeforskningsuppdraget innebär att vi leder kunskapsträffar inom projektet samt dokumenterar och analyserar arbetet ur olika perspektiv. Arbetet sker i samverkan med forskare inom juridik och företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Linbanan kommer att transportera resenärer mellan Järntorget i centrum till tre stationer på Hisingen: Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen. Projektet är en del i Sverigeförhandlingen och ska finansieras av Staten, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Västtrafik ansvarar för driften av anläggningen. NCC och linbanetillverkaren Leitner är upphandlade för projektering av anläggningen.

FÖR VEM: Trafikkontoret, Göteborgs Stad

NÄR: 2018 – 2021

VAR: Göteborg

FOKUS: Analys & Lärande

SAMARBETSPARTNERS: Handelshögskolan

KONTAKT: Jessica Algehed