Sharing City Göteborg

Göteborg leder utvecklingen inom delningseknomin

Inom ramen för Sharing City Göteborg undersöker Göteborgs stad tillsammans med lokala delningsinitiativ, som Folk Space och Leksaksbiblioteket, och Masthuggskajens fastighetsutvecklare hur delningsekonomi kan bidra till en resurseffektivare och mer sammanhållen stad. Delningsekonomi handlar om hur exempelvis ytor, fordon och prylar kan delas genom att de tillgängliggörs och kopplas ihop via tjänster och digitala strukturer. Leverantörerna bakom lösningarna kan vara både ideella och kommersiella organisationer.

Testbädd Södra Älvstranden är under uppbyggnad där idéer ska utvecklas, testas och utvärderas. FOG har varit bärande i arbetet sedan start. Vi har hjälpt Göteborgs stad med ansökan och nu samordnar vi fastighetsutvecklarnas deltagande och bistår i att bygga upp testbädden på Södra Älvstranden samt leder projektets följeforskningsinsats tillsammans med forskare vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Göteborgsplattformen är del av det nationella programmet Sharing Cities Sweden och part i internationella nätverket Sharing Cities Alliance. 

FÖR VEM: Göteborgs Stad och Konsortiet för Masthuggskajen

NÄR: 2018 – 2020

VAR: Göteborg

FOKUS: Analys & Lärande

SAMARBETSPARTNERS: Handelshögskolan Göteborgs Universitet