Pilotprojektet Citylab

Ny guide för hållbar stadsutveckling testas på Masthuggskajen

Vi på FOG har i uppdrag att leda arbetet med Citylab i Masthuggskajen. Under arbetets gång är vi också med och utvecklar den nationella guiden. Masthuggskajen är ett av 12 pilotprojekt som testar och utvecklar Sveriges nya guide och för hållbar stadsutveckling. Genom arbetet blir Masthuggskajen en testarena för hur man kan samverka på nya sätt för att klara de komplexa utmaningar som en hållbar stadsutveckling innebär och hur man kan förstå och koppla samman resursmässiga, hälsomässiga, sociala och affärsmässiga faktorer. 

Arbetssättet har bland annat genererat ett gemensamt hållbarhetprogram med mål och strategier för Göteborgs stad och byggaktörerna. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i juni 2018 och nu realiseras hållbarhetsprogrammet genom att varje aktör tar fram sin specifika handlingsplan som integreras i fastighetsutvecklingsprocessen. Under hösten har Masthuggskajen ansökt om Citylab-certifiering för planeringsskedet. 

För mer information: https://www.sgbc.se/hallbar-stadsutveckling

FÖR VEM: Sweden Green Building Council och Konsortiet för Masthuggskajen

NÄR: 2016 – 2019

VAR: Göteborg

FOKUS: Strategi

KONTAKT: Erica Svantesson