Levande Bottenvåningar MASTHUGGSKAJEN

Innovativt angreppssätt tidigt i processen vänder utmaning till möjlighet

FOG har uppdraget att leda en innovationsinriktad samverkansprocess för Masthuggskajens sex byggaktörer. Målet med processen är att vara en förebild i skapandet av levande bottenvåningar. Processen ska leda till lösningar som främjar hållbara livsstilar, integration och social sammanhållning och generera värdeskapande stadskvaliteter. FOG har lagt upp en designinspirerad innovationsprocess med grunden i en gedigen behovsanalys, idégenerering och konceptutveckling samt utveckling av en samverkansorganisation för gemensam förvaltning av bottenvåningarna. Aktörer från kultursektorn, kommunal service, kommersiell handel och restaurang, idéburen sektor och föreningsliv samt kontor och bostäder har engagerats i processen. Utmaningarna ligger i att driva innovation i en affärsprocess, att överbrygga konkurrenssituationer och skapa ett samverkansklimat som gör att arbetet drivs mot den gemensamma visionen om levande bottenvåningar. 

FÖR VEM: Konsortiet för Masthuggskajen (NCC, Riksbyggen, Elof Hansson Fastigheter, Stena Fastigheter, Folkets Hus Göteborg & Älvstranden Utveckling)

 

NÄR: 2016 – 2020

VAR: Göteborg

FOKUS: Processledning

SAMARBETSPARTNERS:  Manynames AB

KONTAKT:  Martine Roshauw